• Blåslipad beläggning

Blåslipad beläggning

En speciell beläggningsteknologi applicerad på linser, som hjälper till att blockera det skadliga blåa ljuset, särskilt det blå ljuset från olika elektroniska enheter.

Fördelar

•Bästa skyddet mot artificiellt blått ljus

•Optimalt linsutseende: hög transmittans utan gulaktig färg

•Reducerar bländning för bekvämare syn

•Bättre kontrastuppfattning, mer naturlig färgupplevelse

•Förebyggande av gula fläckbesvär

Fara för blått ljus

•Ögonsjukdomar
Långvarig exponering för HEV-ljus kan leda till fotokemisk skada på näthinnan, vilket med tiden ökar risken för synnedsättning, grå starr och makuladegeneration.

•Visuell trötthet
Den korta våglängden av blått ljus kan göra att ögonen inte kan fokusera normalt utan att vara i ett tillstånd av spänning under lång tid.

•Sömnstörningar
Blått ljus hämmar produktionen av melatonin, ett viktigt hormon som stör sömnen, och överanvändning av din telefon innan du somnar kan leda till svårigheter att somna eller dålig sömnkvalitet.